informatie    fotogalerij    klassen    route    contact    home


  Identiteitsverklaring
Structuur
Wettelijke verplichtingen
Afspraken
Afwijkend gedrag
Schoolkalender 2018-2019
Aanvraag

Structuur

1. Naam

Gesubsidieerd Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs
De Blinker
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
Tel.: 013/53 06 10
Verkorte naam: BuLO De Blinker

2. Inrichtende Macht

V.Z.W Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
Tel.: 09/221 45 45
Voorzitter: Br. René Stockman

3. Personeel:

Directeur: Annick Vanhees

Pedagogisch Coördinator
Orthopedagoge :

Carine Bervoets
Wendy Vanthienen
Eva Awouters
BLIO: Mieke Das

Klastitularissen:

Basisaanbod /  Type 3
Groene blinkers:Basisaanbod /  Type 3
Blauwe blinkers:Auti + / Type 9:B1: Ilke
B2: Greta
B3: Anne
B4: Ann / Katrien
B5: Lieve
B6: Hilde
B7: Evy


B8: Dave
B9: Bart


A1: Ineke
A2: Hanne
A3: Mieke / Sarah
A4: Jana
A5: Ellen
FL1: Lily

Ambulante Leerkrachten:

Sofie Knaepen
Geert Swerts
Pieter Zoons

Leraars L.O.:

Davy De Hondt
Pieter Zoons

Logopedisten: Rita Smets
Daniëlle Vandevenne
Laura Vandevenne
Kinesisten: Guido Bodaer
Bert Hulsmans
Administratieve hulp: Lore Hulshagen
Onderhoudspersoneel: Heidi Habex

 

4. C.L.B (vroeger PMS + MST)

St-Catharinastraat 8
3580 Beringen
Tel.: 011/42 29 79
Fax: 011/45 31 22
Doel: elk kind van nabij volgen in zijn ontwikkeling. Via klassenraden is er regelmatig uitwisseling van informatie tussen CLB, school en ouders. Het CLB zorgt voor begeleiding bij de studiekeuze.
Ook het medisch schooltoezicht is een bevoegdheid van het CLB. De ouders worden op de hoogte gebracht van eventuele onderzoeken e.d.

5. Schoolverzekering

LDB vzw - Rozenstraat 28-30 3500 Hasselt
Tel.: 011/87 04 11
Fax:011/87 04 88
Maatschappij AG Polisnummer: 39.50.3083

6. Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

Vermits wij deel uitmaken van het OC en onze personeelsleden mee kunnen stemmen en/of zich kanidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad, hebben wij op onze school geen LOC. De ondernemingsraad heeft deze bevoegdheid.

7. Het Orthopedagogisch Centrum (OC)

Algemeen directeur: Stef Vercruysse
Pedagogisch directeur: Pascale Creten
Het OC staat in voor de opvang en begeleiding van de interne en de semi-interne leerlingen buiten de klastijd en in de vakantieperiodes. Tussen de school en het OC is er een nauwe samenwerking om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

 

 

Informatie - Foto-album - Klassen - Routebeschrijving - Contact - Home
© BULO Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Ferdinand Lummen 2013


De Winning
De Winning
Orthopedagogisch Centrum
Orthopedagogisch Centrum
Secundaire Scholen
Secundaire Scholen