informatie    fotogalerij    klassen    route    contact    home


  Identiteitsverklaring
Structuur
Wettelijke verplichtingen
Afspraken
Afwijkend gedrag
Schoolkalender 2019-2020
Aanvraag

Structuur

1. Naam

Gesubsidieerd Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs
De Blinker
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
Tel.: 013/53 06 10
Verkorte naam: BuLO De Blinker

2. Inrichtende Macht

V.Z.W Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
Tel.: 09/221 45 45
Voorzitter: Br. René Stockman

3. Personeel:

Directeur: Annick Vanhees

Pedagogisch Coördinator:

Eva Awouters
Coördinatoren: Carine Bervoets
Wendy Vanthienen
Sofie Vaes
BLIO: Mieke Das

Klastitularissen:

Basisaanbod /  Type 3
Groene blinkers:

Basisaanbod /  Type 3
Blauwe blinkers:


Auti + / Type 9:


Ilke Clygnet
Greta Mechelmans
Anne Vanhove
Lieve Kenis
Hilde Mellen
Evy Claes

Dave Neven
Bart Bervoets


Inke Reygel
Hanne Schoofs
Jana Mangelschots
Ellen Cox
Lily Timmermans

Ambulante Leerkrachten:

Ann Vandeweyer
Sofie Knaepen
Geert Swerts
Pieter Zoons
Katrien Julien
Sarah Vanwalleghems

Leraars L.O.:

Davy De Hondt
Pieter Zoons

Logopedisten: Rita Smets
Daniëlle Vandevenne
Laura Vandevenne
Kinesisten: Guido Bodaer
Bert Hulsmans
Administratieve hulp: Lore Hulshagen
Onderhoudspersoneel: Heidi Habex

 

4. C.L.B (vroeger PMS + MST)

St-Catharinastraat 8
3580 Beringen
Tel.: 011/42 29 79
Fax: 011/45 31 22
Doel: elk kind van nabij volgen in zijn ontwikkeling. Via klassenraden is er regelmatig uitwisseling van informatie tussen CLB, school en ouders. Het CLB zorgt voor begeleiding bij de studiekeuze.
Ook het medisch schooltoezicht is een bevoegdheid van het CLB. De ouders worden op de hoogte gebracht van eventuele onderzoeken e.d.

5. Schoolverzekering

LDB vzw - Rozenstraat 28-30 3500 Hasselt
Tel.: 011/87 04 11
Fax:011/87 04 88
Maatschappij AG Polisnummer: 39.50.3083

6. Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

Vermits wij deel uitmaken van het OC en onze personeelsleden mee kunnen stemmen en/of zich kanidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad, hebben wij op onze school geen LOC. De ondernemingsraad heeft deze bevoegdheid.

7. Het Orthopedagogisch Centrum (OC)

Algemeen directeur: Sabine Daenens
Pedagogisch directeur: Roel Kusters
Het OC staat in voor de opvang en begeleiding van de interne en de semi-interne leerlingen buiten de klastijd en in de vakantieperiodes. Tussen de school en het OC is er een nauwe samenwerking om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

 

 

Informatie - Foto-album - Klassen - Routebeschrijving - Contact - Home
© BULO Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Ferdinand Lummen 2013


De Winning
De Winning
Orthopedagogisch Centrum
Orthopedagogisch Centrum
Secundaire Scholen
Secundaire Scholen